Từ bến Hương Liên chèo một mái
Ngồi thuyền sông nước thấy gian nan
Mui thuyền đón nắng bình minh toả
Tuổi tác nhà thuyền vui hỏi han
Mất hút chim bay vào núi vắng
Bờ cong thác đổ nước cao tràn
Chương, Đàn hai huyện nhiều danh thắng
Khách ngắm nơi nào cũng miên man

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)