Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/05/2016 14:56

拜別家廟

作客誰無戀紫桑,
登程今我拜祠堂。
顯揚未說他年事,
且幸詩書福蔭長。

 

Bái biệt gia miếu

Tác khách thuỳ vô luyến tử tang,
Đăng trình kim ngã bái từ đường.
Hiển dương vị thuyết tha niên sự,
Thả hạnh thi thư phúc ấm trường.

 

Dịch nghĩa

Làm khách quê người ai mà chẳng lưu luyến quê hương
Trước khi lên đường vào bái lạy ở nhà thờ tổ tiên
Chưa nói đến chuyện vinh hiển ngày sau
Mừng thay phúc ấm thi thư lâu dài mãi mãi


Nguyên chú: Do được sung làm Cống cử vì thế lên đường tới Kinh. Thơ làm ngày 14 tháng 6.
Gia miếu 家廟 là nhà thờ riêng trong một họ.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Đi xa ai chẳng nhớ quê hương,
Trước lúc ra đi lạy từ đường.
Chớ nói hiển vinh, chuyện năm khác,
Thi thư phúc ấm hãy nên mừng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xa nhà ai chẳng nhớ quê hương
Trước lúc lên đường bái tổ tiên
Vinh hiển sau nầy thôi chớ nói
Thi thư phúc ấm mãi lưu truyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời