Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 15:23

冬曉

冬曉輕寒起,
雲音細雨來。
幽居無別事,
鎭日倚蕭齋。

 

Đông hiểu

Đông hiểu khinh hàn khởi,
Vân âm tế vũ lai.
U cư vô biệt sự,
Trấn nhật ỷ tiêu trai.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng mùa đông nổi rét nhẹ
Mây mù mịt mưa lất phất bay
Nhà vắng vẻ chẳng có việc khác
Cả ngày trực phòng sách tiêu điều


Nguyên chú: Ngày 18 tháng 10.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Sớm đông rét nhẹ nổi
Mây thẫm mưa nhẹ bay
Nhà vắng chẳng có việc
Phòng sách buồn cả ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sớm đông chớm rét thổi về
Mưa bay lất phất mây che mịt mùng
Ẩn cư thanh thản ở không
Phòng văn đọc sách ung dung suốt ngày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời