Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 22:25

Sóng ôm ấp khói buồn trên sông vắng
Thời gian mơ nghiêng đổ mái chèo êm
Giọt giọt buồn ngừng thoáng mắt cô đơn
Tóc lơi lả dưng thêm sầu thương nữ...

Núi trắng lại mây dưng mùa bạc lệ
Hoa thoát mầu rơi lạc cánh thời gian
Thuyền về đâu hoang vắng cỏ cây ngàn
Mắt em đọng một mùa xưa ly biệt...

Trên sông vắng áo xanh “màu Tư Mã”
Hồ tàn phai ngấn lệ thuở Tầm Dương
Mùa chiến chinh u uất nẻo biên cương
Mưa trên sóng thuyền đi trong sầu muộn...


Trên dòng Hắc giang, 1952

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990