23.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
30 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 16/07/2008 07:28 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/12/2020 20:33 bởi tôn tiền tử
Phan Kiền tên thật là Phan Văn Kiền, một bút danh khác là Sơn Văn. Đã đăng thơ trên các báo Nghệ An, Tuổi trẻ, tạp chí Tài hoa trẻ...