Rải lòng mình lên thảm cỏ tháng tư
Anh nhận nắng mùa thắp lên vời vợi
Tinh khôi màu loa kèn trong ngần mắt đợi
Chị hàng hoa nhoẻn cười trong nắng tháng Tư

Rải lòng mình lên góc phố êm ru
Hà Nội bình yên như anh chưa hề biết đến
Anh gom hết niềm vui nhen lên hò hẹn
Bất chợt tháng tư về rong ruổi thinh không

Bằng lăng cựa mình rũ hết tháng năm
Anh đon đả ùa mình vào phố
Đem yêu thương nhuốm lên môi đỏ
Phố chợt dài đến miên man!

Hai mươi nhăm mùa loa kèn rồi đấy nhé em
Yêu thương mong manh như sắc hoa trên phố
Hương sữa đã nhạt nhòa khói sương mùa cũ
Xin gìn giữ trong lòng như anh đã biết yêu

Anh rải lòng mình lên màu nắng trong veo
Tháng tư về, có em chờ đợi!


8/4/2010