Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2024 00:18

Tuổi già thêm bệnh hoạn
Kháng chiến thấy thừa ta
Mối sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra.


1952

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]