海浦獄中與茗園留別其三

去矣諸公何所思,
千秋鴻貉有餘悲。
太平洋外波千頃,
吼入崑崙島上時。

 

Hải Phố ngục trung dữ Mính Viên lưu biệt kỳ 3

Khứ hĩ chư công hà sở ti (tư),
Thiên thu Hồng Lạc hữu dư bi.
Thái Bình Dương ngoại ba thiên khoảnh,
Hống nhập Côn Lôn đảo thượng thì.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 22

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Việc gì? Đi vậy hãy chư tôn?
Hồng Lạc ngàn thu lắm nỗi buồn.
Ngoài biển Thái Bình muôn lớp sóng,
Có hồi tiếng dội dậy Côn Lôn.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Các vị đi đâu vậy mà nhớ mong?
Ngàn thu Hồng Lạc lắm buồn trông.
Thái Bình ngoài biển muôn ngàn sóng,
Gầm thét Côn Lôn vào đảo trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời