Chiều trước vườn nhà nghỉ vó câu
Đình trong ngăn ngắt núi xanh màu
Nhâm nhi vài chén nhìn non thẳm
Qua ải mai rời đất Dự Châu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)