43.25
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
36 bài thơ, 13 bài dịch
Tạo ngày 21/03/2009 01:52 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 26/09/2011 20:46 bởi hongha83
Phan Huy Ích 潘輝益 (1750-1822) vốn tên là Phan Công Hậu 潘公厚, tự Khiêm Thụ Phủ 謙受甫, Chi Hoà, hiệu Dụ Am 裕庵, Đức Hiên, tước Thuỵ Nham hầu 瑞岩侯, quê ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay là xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con trai đầu của Bình chương đô đốc Phan Huy Cận 潘輝堇.

Năm 1771, ông đỗ đầu khoa thi hương trường thi Nghệ An. Năm 1775, đỗ đầu khoa thi hội, ông được bổ làm Hàn lâm thừa chỉ, rồi làm Đốc đồng tỉnh Thanh Hoá, trông coi việc an ninh. Năm 1777, ông được lệnh mang ấn kiếm, sắc phong tước Cung quận công của vua Lê ban cho Nguyễn Nhạc, nhưng khi vào đến Phú Xuân, tướng Phạm Ngô Cầu trấn giữ Phú Xuân cản giữ ông lại, sai Nguyễn Hữu Chỉnh đi vào Quảng Nam phong cho Nguyễn Nhạc. Sau đó, ông được thăng Hiến sát sứ Thanh Hoá, trông coi …

 

 1. Chiêu Quân mộ
  4
 2. Chúc lý viên cư
  2
 3. Cúc thu bách vịnh kỳ 1
  2
 4. Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1
  3
 5. Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 2
  3
 6. Độ Đại Linh giang
  4
 7. Hiểu kinh Tiên Lữ tự
  5
 8. Lệ Giang đạo trung ức gia hương
  2
 9. Mậu Thân xuân chính thí bút
  2
 10. Mừng quan trấn thủ về dinh mới
 11. Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường dạ túc kỷ sự
  3
 12. Nhớ quan trấn thủ đi dẹp giặc
 13. Phỏng hiến ty cựu du
  2
 14. Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác
  2
 15. Quá Tây Phương sơn tự
  3
 16. Quan trấn về doanh
 17. Quý Tỵ thu phụng thăng Sơn Nam xứ Tả mạc đăng trình ngẫu đắc
  2
 18. Sài Sơn xuân diểu
  2
 19. Sinh nhật u cư
  2
 20. Sơ văn Tôn tổng đốc thoái sư Xương Giang ngẫu phú
  2
 21. Tặng Triều Tiên quốc sứ thần
 22. Tân diễn “Chinh phụ ngâm khúc” thành ngẫu thuật
 23. Tây trình lữ muộn
  2
 24. Thu phụng chiếu ban giáo đạo tiết chế công đắc mệnh ngẫu thuật
  1
 25. Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 1
  2
 26. Thu phụng quốc tang cảm thuật kỳ 2
  1
 27. Tiễn binh bộ Tả Phụng Nghị nghi thành Nguyễn hầu phó Quy Nhơn thành
  1
 28. Tiến kinh triều yết ngật kỷ sự
  2
 29. Tiễn quan trấn thủ về triều
 30. Văn khao tế những tướng sĩ trận vong
 31. Văn tế tướng sĩ rằm tháng bảy
 32. Văn tế tướng sĩ trận vong
 33. Vọng tiền giá trú Vĩnh Dinh khâm mệnh cảo tế trận vong tướng sĩ lâm đàn cảm tác
  2
 34. Xuân trung phụng chiếu sai bắc sứ, đắc mệnh ngẫu phú
  4
 35. Xuân trung phụng giám đốc Sơn Nam đê vụ kỷ sự
  2
 36. Xuất quan
  2

Tuyển tập chung

Thơ dịch tác giả khác