Xuân trung phụng giám đốc Sơn Nam đê vụ kỷ sự

Bang gia nông chính trọng hà phường (phòng),
Nam lộ công trình hệ giám đương.
Đê đoan trấp dư hưng bản trúc,
Điền tiền ngũ vạn kế phong cương.
San thù quân trạch dân lao mẫn,
Kiên trí hoàn công địa lợi trường.
Lịch thử tuần hành tuyên thạc hoạch,
Yếu giao xứ xứ tụng “Cam đường”.

 

Dịch nghĩa

Chính sách nông nghiệp của nhà nước quan trọng nhất là việc phòng lụt,
Tôi vâng lệnh đôn đốc công trình đắp đê ở xứ Sơn Nam.
Có hơn hai chục đoạn đê cần đắp sửa lại,
Số tiền thu về diện tích ruộng có tới năm vạn quan.
San sẻ ơn trên chia đều cho dân để nhân dân chịu khó làm nhanh.
Đê đắp vững chắc thì lợi ruộng đất sẽ dài lâu.
Nhiều lần đi tuần hành các nơi đề truyền đạt kết hoạch to lớn ấy,
Quyết cố gắng làm tốt để các nơi đều ca hát bài thơ “Cam đường”.


Tiểu dẫn: Mùa thu trước (1794), nước sông lên to khác thường, các đê cống bị sạt vỡ. Trấn Sơn Nam thượng (nay là Tỉnh Hà Nam và Hà Đông) cần đắp 22 đoạn đê mới, dài hơn 3000 trượng, công dịch ấy rất to lớn. Tháng 2 năm nay (1795) có chỉ vua truyền thu tiền ruộng mỗi mẫu ba mươi đồng tiền, thuê nhân công xây đắp, tuỳ theo từng đoạn mà trẻ tiền công, mỗi nơi một khác. Tôi được lệnh giám đốc việc đắp đê ấy, thân hành đi xem xét khắp nơi, giao các quan huyện sức cho các làng gần sông, bắt dân phu đem tre gỗ đến khởi công đắp, đúng kỳ hạn phải xong, không được chậm trễ. Sau một tháng, công việc làm xong, số tiền thu vào phát ra đến hơn năm vạn quan tiền, dân có mệt một lúc mà được lợi chung, ai nấy đều công nhận là tiện lợi.

Trần Sơn Nam thời Lê bao gồm các vùng Hà Nội, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình.

Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nông nghiệp nước nhà lụt phải phòng,
Sơn Nam vâng lệnh đắp đê sông.
Đoạn đê hai chục cần tu sửa,
Thu tới năm mươi ngàn mới xong.
San sẻ chia đều dân chịu khó,
Đê điều vững chải lợi cho đồng.
Bao lần kế hoạch đi truyền đạt,
Hát khúc “Cam đường” gắng góp công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Hưng

Việc nông nhà nước trọng đê điều,
Sơn Nam đê vụ, lệnh vua giao.
Ngắn dài lớn nhỏ lo tu bổ,
Năm vạn quan tiền đã tận thu.
Ơn trên san sẻ, dân chung sức,
Cơ nghiệp chóng thành, lợi bền lâu.
Nhiều phen đi khắp truyền đạt mệnh,
Mong cho đất nước được sang giàu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời