Hoan Châu quê ta đẹp
Chung đúc lắm kỳ tài
Đức sáng càng thêm rạng
Tiếng lành mãi bay xa
Tấn thủ kìa bao kẻ
Mưu trí đã vượt người
Việc đời sớm từng trải
Trí đức cộng thêm dày
Thông tùng chịu sương buốt
Ngọc quí chịu bao phen
Bản lĩnh từ trung tín
Hành động nào đơn sai
Lý tình từng thấu đạt
Đối đáp rõ ràng thay
Bầu bạn khắp trời đất
Tình gắn bó lâu dài
Thông tỏ việc thiên hạ
Xuất xử lẽ đều hay
Phẩm chất tạo hoá phú
Trách vụ thật xứng tay
Gặp gỡ buổi minh thánh
Thăm hỏi ngựa xe đây
Học thức vua biết tiếng
Xa gần cùng nể vì
Ba năm đàn cùng kiếm
Rượu nồng thơ càng vui
Trượng phu vì sự nghiệp
Chí lớn gió nào lay
Phương Nam miền biển rộng
Đất mới cần góp tay
Quy Nhơn đất dấy nghĩa
Mong sức bậc hiền tài
Uy thanh dội từ nay
Triều đình trọng hiền sĩ
Trướng hổ khảng khái bày
hùng tâm xua ám khí
Tiếng hạc vút tầng cao
Thị Nại cuồn cuộn sóng
Cù Mông lớp lớp mây
Chí bình sinh được thoả
Vách núi khắc thơ hay
Khải hoàn ca khúc nhạc
Mưa mốc thấm hai vai
Nâng chén rượu tiễn bạn
Tự thẹn với lòng này!

tửu tận tình do tại