晨渡黃河

風帆泛泛水揚瀾,
蘋浦經秋送朔寒。
好看濤頭浮曉露,
非同潦候趁驚湍。
魚龍出沒藏無盡,
牛馬微茫辨亦難。
夷險利行忠信路,
黃流濔渺一奇觀。

 

Thần độ Hoàng Hà

Phong phàm phiếm phiếm thuỷ dương lan,
Tần phố kinh thu tống sóc hàn.
Hảo khán đào đầu phù hiểu lộ,
Phi đồng lạo hậu sấn kinh thoan.
Ngư long xuất một tàng vô tận,
Ngưu mã vi mang biện diệc nan.
Di hiểm lợi hành trung tín lộ,
Hoàng lưu nhĩ diểu nhất kỳ quan.

 

Dịch nghĩa

Buồm gió lênh đênh nước gợn sóng,
Bãi rau tần qua thu đưa gió bấc lạnh.
Hãy xem sương móc buổi sớm nổi trên ngọn sóng,
Chẳng như dòng nước chảy xiết sau cơn lũ lụt.
Cá rồng ẩn hiện, tiềm tàng vô tận,
Trâu ngựa lờ mờ, phân biệt cũng khó.
Vượt hiểm, đi theo con đường trung tín là thuận lợi,
Nước sông Hoàng mênh mông là một kỳ quan.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]