生日幽居

三載塵紛靡適居,
桑蓬日月憶吾廬。
青風兩袖頻為客,
暗壁孤燈暫看書。
星雪盈頭成老大,
高華過眼落空噓。
滿山歸翮閒棲止,
慚恨浮生鳥不如。

 

Sinh nhật u cư

Tam tải trần phân mĩ thích cư,
Tang bồng nhật nguyệt ức ngô lư.
Thanh phong lưỡng tụ tần vi khách,
Ám bích cô đăng tạm khán thư.
Tinh tuyết doanh đầu thành lão đại,
Cao hoa quá nhãn lạc không hư.
Mãn sơn quy cách nhàn thê chỉ,
Tàm hận phù sinh điểu bất như.

 

Dịch nghĩa

Ba năm chạy vạy rối bời, không được ở yên
Gặp ngày tháng tang bồng lại nhớ ngôi nhà của mình
Hai tay áo, đầy gió mát luôn luôn làm khách
Một ngọn đèn bên vách tối, hãy tạm xem sách
Sương tuyết phủ đầy đầu, thành ông già rồi
Cảnh phú quý qua mắt, đều rơi vào hư không
Chim bay về đầy núi đậu đâu cũng được
Thẹn cuộc phù sinh không bằng con chim


Nguyên chú: Mùa đông năm Bính Ngọ (1786) tôi theo Vũ Thành Đạo về kinh, hôm sinh nhật đang ở trên quãng đường Sơn Nam; năm Đinh Mùi (1787) kinh thành thất thủ, hôm ấy tôi ở nhờ tại làng Phương Liệt; hôm nay lại lánh nạn ở Ninh Sơn, thế là liền ba năm không được uống rượu mừng sinh nhật.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ba năm lận đận ở phương xa
Gặp buổi bồng tang lại nhớ nhà
Đất khách, gió trăng hai túi nặng
Phòng văn, sách vở ngọn đèn hoa
Đầy đầu sương tuyết, già đang tới
Thoáng mắt son vàng cuộc đã qua
Bên núi đàn chim bay lại đậu
Thẹn thay đời sống chúng hơn ta

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba năm chạy vạy phương trời xa,
Ngày tháng tang bồng lại nhớ nhà.
Gió mát đầy hai tay áo khách,
Tuyết sương đầu phủ thành ông già.
Ngọn đèn bên vách xem qua sách.
Phú quý trên đời đều thoáng qua,
Chim đậu bay về đầy trên núi,
Chim kia cuộc sống hẳn hơn ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời