奉召赴城感故京風景作

聞說長安似弈棋,
徘徊人事憶唐詩。
三年頫坐頻更換,
半世塵襟幾亂離。
師律開張新鼓角,
坤靈彫落舊城池。
可憐王謝庭前燕,
猶覓芳春飲啄時。

 

Phụng triệu phó thành, cảm cố kinh phong cảnh tác

Văn thuyết Trường An tự dịch kỳ,
Bồi hồi nhân sự ức Đường thi.
Tam niên phủ toạ tần canh hoán,
Bán thế trần khâm kỷ loạn ly.
Sư luật khai trương tân cổ giốc,
Khôn linh điêu lạc cựu thành trì.
Khả liên Vương, Tạ đình tiền yến,
Do mịch phương xuân ẩm trác thì.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói kinh đô Trường An chẳng khác gì một cuộc cờ,
Bâng khuâng về việc người, nhớ câu thơ Đường.
Ngôi vua trong ba năm, mấy lần thay đổi;
Nửa đời áo đầy bụi, trải bao loạn lạc.
Phép quân khai trương, tiếng trống, tù và đổi mới,
Trên mảnh đất kia, thành xưa hào cũ hoang tàn.
Đáng thương cho những con én ở sân nhà họ Vương, họ Tạ xưa,
Khi ăn uống vẫn muốn tìm vẻ xuân thơm tho.


Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

"Nghe chuyện kinh đô giống cuộc cờ",
Ngậm ngùi nhớ cảnh, nhớ Đường thơ.
Ba năm mấy bận vua thay đổi;
Nửa kiếp bao lần áo bụi nhơ.
Quân lính khai trương kèn trống mới;
Thành kia hoang phế, lũy hào xưa.
Thương cho đàn én nhà Vương, Tạ,
Chốn cũ tìm ăn những ngẩn ngơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe nói Trường An giống cuộc cờ,
Bâng khuâng người việc nhớ Đường thơ.
Ba năm mấy bận ngôi vua đổi,
Loạn lạc nửa đời trải bụi nhơ.
Khai trướng phép quân kèn trống mới,
Thành xưa hoang phế luỹ hào trơ.
Đáng thương đàn én nhà Vương, Tạ,
Vẫn muốn tìm ăn chốn ấm no.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời