“Nghe chuyện kinh đô giống cuộc cờ”,
Ngậm ngùi nhớ cảnh, nhớ Đường thơ.
Ba năm mấy bận vua thay đổi;
Nửa kiếp bao lần áo bụi nhơ.
Quân lính khai trương kèn trống mới;
Thành kia hoang phế, luỹ hào xưa.
Thương cho đàn én nhà Vương, Tạ,
Chốn cũ tìm ăn những ngẩn ngơ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]