訪憲司舊遊

盤阿山下掛征鞭,
人景相看尚宛然。
憲院同邀新會席,
禪房重覓舊吟篇。
宦遊各適忙閒地,
客興曾經少壯年。
我與江山俱未老,
將來會晤有奇緣。

 

Phỏng hiến ty cựu du

Bàn A sơn hạ quải chinh tiên,
Nhân cảnh tương khán thượng uyển nhiên.
Hiến viện đồng yêu tân hội tịch,
Thiện phòng trùng mịch cựu ngâm thiên.
Hoạn du các thích mang nhàn địa,
Khách hứng tằng kinh thiếu tráng niên.
Ngã dữ giang sơn câu vị lão,
Tương lai hội ngộ hữu kì duyên.

 

Dịch nghĩa

Dưới núi Bàn A treo roi ngựa lên
Người cùng cảnh vật nhìn nhau vẫn hệt nhưa xưa
Dinh Hiến sát mời đến dự họp mới
Trong phòng sư lại thấy bài thơ cũ
Cảnh làm quan xa dù bận, rỗi cũng đều thích nghi
Cảm hứng đất khách trong thời trai trẻ đã từng qua
Ta với núi sông đều chưa già
Gặp gỡ sau này có nhiều duyên lạ


Nguyên dẫn: Mùa hạ năm Mậu Tí (1768) tôi trở về quê ứng thí, nhân cùng gia quyến theo nhạc phụ, khi ấy ông làm Hiến sát ở trấn Thanh Hoa. Đến mùa thu thì khảo thí xong, tôi lại đến thụ nghiệp. Mùa đông, biết tin không đỗ, tôi lưu lại ở ti Hiến sát. Mùa thu năm Kỷ Sửu (1789) mới về kinh. Vì có thời gian đi lại nên núi sông nhân vật đều quen biết, nay tới đó làm quan được đi thăm chốn cũ.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Dưới núi Bàn A, ngựa xuống yên
Người cùng cảnh vật vẫn y nguyên
Phòng thiền mừng thấy câu thơ cũ
Tiệc khách vui chào các bạn quen
Cảnh hoạn bận, nhàn đều thấy thú
Hứng vui trai trẻ chửa hề quên
Ta cùng sông núi chưa già cả
Gặp gỡ sau này hẳn lắm duyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bàn A dưới núi ngựa roi lên,
Người cùng cảnh vật vẫn còn nguyên.
Mời về Hiến viện họp bàn mới,
Lại thấy thiền phòng thơ cũ quen.
Dù bận quan xa rỗi cũng hợp,
Thời trai đất khách hứng chưa quên.
Ta cùng sông núi chưa già mấy,
Sau này gặp gỡ ắt nhiều duyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời