壬戌元日戎場夜宿紀事

太簇噓回煖律新,
海山一帶起戎塵。
翠花飭駕將衝陣,
火砲馳聲豈報春。
感激轅前攜槧客,
淒涼壘外荷戈人。
兵機利鈍關今夜,
秉燭邀來驛報頻。

 

Nhâm Tuất nguyên nhật, nhung trường dạ túc kỷ sự

Thái thốc khư hồi noãn luật tân,
Hải sơn nhất đới khởi nhung trần.
Thuý hoa sức giá tương xung trận,
Hoả pháo trì thanh khởi báo xuân.
Cảm kích viên tiền huề trạm khách,
Thê lương luỹ ngoại hạ qua nhân,
Binh cơ lợi độn quan kim dạ,
Bỉnh chúc yêu lai dịch báo tần.

 

Dịch nghĩa

Luật thái thốc bỗng về, đem hơi ấm trở lại,
Suốt một giải từ trên núi đến bãi bể, nổi trận binh đao,
Xe vua treo cờ thuý hoa toan xông ra trận,
Tiến súng liên tiếp, đâu phải báo tin xuân.
Ám cảnh cho người chạy thư trước cửa quân,
Lạnh lùng thay kẻ mang gươm giáo ngoài chiến luỹ.
Thế quân được thua quan hệ ở đêm nay,
Cầm đuốc đón chờ tin ở mặt trận chạy về.


Vua đây là Nguyễn Quang Toản, Nhâm Tuất là năm 1802. Theo nguyên chú của tác giả thì sáng ngày mồng một (năm Nhâm Tuất) vua từ Thanh Hà (bắc Quảng Trị) tiến ra. Trưa đến đồn Đinh Ngói (thuộc Quảng Bình) rồi lại tiến đến cách luỹ Thầy (gần Đồng Hới) vài dặm. Ông đi theo vua, có quân lính theo hộ vệ, chặt cành lá làm nơi tạm trú. Tối ngày, đạo quân tiên phong bố trí ở ngoài đồng, lén nhổ cọc chông, đánh vào luỹ. Quân địch ở sau luỹ bắn ra suốt đêm không ngớt, quân ông bị thương nhiều, ông buồn bực không ngủ, chực nghe tin tức, nhân ngâm thơ để ghi nỗi lòng. Trước đó, kinh đô Phú Xuân bị Nguyễn Ánh lấy mất. Quang Toản ra Bắc, lấy quân bốn trấn Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn Tây, Sơn Nam và hai tỉnh Thanh Nghệ vào đánh để lấy lại, nhưng không được, phải rút quân trở ra, đi đến Đồng Hới, thì gặp quân địch đổ bộ bày trận đánh nhau tại đấy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Thời tiết đem về hơi ấm xuân
Biển non chinh chiến nổi phong trần
Nhường cho cờ thuý hoa vua xe tiến
Chẳng phải pháo xuân, tiếng súng gần
Cám cảnh quân môn người trạm chạy
Thương tình chiến luỹ kẻ gươm cầm
Được, thua trận đánh đem nay định
Đốt đuốc chờ tin trước cửa quân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sáo thần thái thốc tuôn hơi ấm
Biển núi, binh đao một dải tràn
Xe ngự, cờ giăng, đòi xuất trận
Bác đồng, tiếng dội há vì xuân?
Cửa viên, xót kẻ thư đưa đón
Ngoài luỹ, thường người giáo lạnh căm
Thắng bại, đêm này đêm quyết định
Đuốc chờ tin tức, mỏi tay cầm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Luật Thái thốc về hơi ấm vào,
Suốt dài núi bể nổi binh đao,
Thuý hoa cờ gióng xông ra trận,
Tiếng súng vang rền xuân báo nào?.
Cám cảnh chạy thư ra trước trận,
Lạnh lùng thay tuốt gươm chiến hào.
Đêm nay thua được điều quan trọng,
Cầm đuốc chờ tin mặt trận vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời