戊申春正試筆

村巷逢春憶市城,
故園花柳委遊鶯。
僻居獨抱衝冠氣,
假寐時聞爆竹聲。
宇宙莫非關分事,
雲雷方是見勳名。
纖氛不染韶光色,
預喜乾坤復泰亨。

 

Mậu Thân xuân chính thí bút

Thôn hạng phùng xuân ức thị thành,
Cố viên hoa liễu uỷ du oanh.
Tích cư độc bão xung quan khí,
Giả mị thời văn bão trúc thanh.
Vũ trụ mạc phi quan phận sự,
Vân lôi phương thị kiến huân danh.
Tiêm phân bất nhiễm thiều quang sắc,
Dự hỉ càn khôn phục thái hanh.

 

Dịch nghĩa

Ngõ nhỏ vùng quê gặp tiết xuân nhớ thị thành
Hoa liễu ở vườn cũ, mặc đàn oanh bay nhảy
Nơi hẻo lánh, lòng riêng mang khí căm giận
Giả vờ ngủ thỉnh thoảng nghe tiếng pháo nổ
Trong vũ trụ mọi việc đều là phận sự
Hội mây sấm mới là hội nên công danh
Chút hơi độc không thể nhuộm màu thiều quang
Hãy mừng trước: trời đất sẽ lại hanh thông


Nguyên dẫn: Khi đó kinh thành thất thủ, tôi phải chạy về thôn Cầu Trì.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Xuân đến, thôn quê nhớ thị thành
Liễu hoa vườn cũ mặc đàn oanh
Lánh mình vẫn thấy lòng sôi sục
Chợp mắt liền nghe pháo đập đoành
Vũ trụ đâu không là phận sự
Sấm mây thường dễ có công danh
Màu xuân chẳng chút hôi tanh bợn
Chắc chắn kiền khôn lại thái bình


Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngõ quê xuân đến nhớ về thành,
Hoa liễu vườn xưa bay nhảy oanh.
Chốn hẻo lánh lòng riêng tức giận,
Thoảng nghe vờ ngủ pháo vang đoành.
Trong đời muôn việc đều theo phận,
Mây sấm thường là hội lợi danh.
Không dễ thiều quang lây bụi bặm,
Hãy mừng trời đất sẽ trong xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời