Ba mươi năm trước giáo gươm bày,
Bao độ oanh hoa mặc đổi thay.
Nhà mới sửa sang thêm rộng rãi,
Tiệc năng sum họp lại vui vầy.
Đất cùng vận hội còn lên xuống,
Người với phồn hoa vẫn đắm say.
Yêu nhất cành mai hương thoảng thoảng,
Bao lần ngâm gửi gió thơm bay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại