與朋友祈夢真武觀,連宵無所見,偶成二絕其一

幻機顛倒故撩人,
寧許塵寰早認真。
未蓋棺前知定事,
滔滔誰肯走紅塵。

 

Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1

Ảo cơ điên đảo cố liêu nhân,
Ninh hứa trần hoàn tảo nhận chân.
Vị cái quan tiền tri định sự,
Thao thao thuỳ khẳng tẩu hồng trần.

 

Dịch nghĩa

Cái lẽ huyễn ảo cố ý điên đảo trêu người,
Lẽ nào lại sớm nhận ra chân lý trong cõi trần hoàn.
Nếu chưa đậy nắp quan tài mà đã yên định được mọi việc,
Thì thiên hạ bao nhiêu người, ai chịu bôn tẩu trong đám bụi hồng.[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đảo điên huyền ảo khéo trêu ngươi,
Đâu để trần gian rõ sự đời.
Chưa đóng nắp quan hay mọi việc,
Bụi hồng bôn tẩu liệu còn ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Huyền ảo, đảo điên khéo ghẹo mà
Cõi trần mấy kẻ nhận ngay ra
Nắp quan chưa đậy tường công việc
Nhân thế bao người vất vả a!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đảo điên huyền ảo khéo trêu ngươi,
Cõi tục đâu cho rõ sự đời.
Chưa đậy nắp quan mà rõ việc.
Bụi hồng bôn tẩu liệu bao người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời