Dữ bằng hữu kỳ mộng Chân Vũ quán liên tiêu vô sở kiến ngẫu thành nhị tuyệt kỳ 1

Ảo cơ điên đảo cố liêu nhân,
Ninh hứa trần hoàn tảo nhận chân.
Vị cái quan tiền tri định sự,
Thao thao thuỳ khẳng tẩu hồng trần.

 

Dịch nghĩa

Cái lẽ huyền ảo, đảo điên trêu người,
Đâu cho những kẻ trong cõi trần tục sớm nhận ra được sự thực.
Trước khi đậy nắp quan tài mà đã biết rõ được sự việc.
Thì xiết bao người, nào ai chịu bôn tẩu trong cõi bụi hồng.


Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Đảo điên huyền ảo khéo trêu ngươi,
Đâu để trần gian rõ sự đời.
Chưa đóng nắp quan hay mọi việc,
Bụi hồng bôn tẩu liệu còn ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Huyền ảo, đảo điên khéo ghẹo mà
Cõi trần mấy kẻ nhận ngay ra
Nắp quan chưa đậy tường công việc
Nhân thế bao người vất vả a!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đảo điên huyền ảo khéo trêu ngươi,
Cõi tục đâu cho rõ sự đời.
Chưa đậy nắp quan mà rõ việc.
Bụi hồng bôn tẩu liệu bao người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời