21.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/10/2015 03:54

Ngày mười
chín tháng
hai năm nhâm

tôi
được độc lập
với mẹ
bằng sợi dây
rốn
cắt đứt cơ thể
vết
sẹo làm người.

Vết sẹo
tôi
cái rốn
độc
lập Phan Huyền

...Thơ


19-2-2004

Nguồn: Sẹo độc lập, NXB Lao động, 2014