ta ném chữ tình tang ngang dọc
săn chứng khoán chim trời
bán cổ phiếu cỏ dại
em trách nhiệm hữu hạn sẻ chia
thơ đấu giá lên đời

ai đầu tư cổ phần tri âm
văn chương tình nguyện liên doanh tri kỷ
chữ nghĩa thị trường xuống chó lên voi

chữ nghĩa thị trường
hot

chữ nghĩa thị trường
bạc

chữ nghĩa thị trường
nhạt

nhiều khi gối đầu lên hàng đống sách
nghe lòng trống rỗng
hoang mang


10.10.2007