Ta những tưởng Nàng Thơ toàn sáng trong chung thuỷ
Thực ra ta chưa hiểu hết nỗi nàng:
Nàng cũng nợ áo cơm thế sự
Nợ ngai vàng và tình ái ngổn ngang...


Hội Thơ Xuân 2012

Nguồn: tác giả cung cấp