Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 25/10/2016 09:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/10/2016 11:06

Lừa lọc khen cho khách cỡi rồng,
Tình xuân nấn ná để đêm đông.
Bông đường giấc tỉnh trăng chưa xế,
Rượu cúc hơi khuây đuốc vẫn hồng.
Vàng gióng ngàn thoi đà đúng giá,
Gươm mài trăm bận dễ hoài công.
Người đời lịch duyệt khôn là thế,
Tấc bóng so đo chớ bỏ không.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995