Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 25/10/2016 09:10, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/10/2016 11:08

Cá nước bây giờ thoả ước ao,
Nghĩ đôi năm trước vẫn ầm phào.
Thành Bàn lận đận người chong bóng,
Cửa Bé trơ ngơ kẻ cắm sào.
Ngỡ chú chắc gan không bận bịu,
Đố ai thấy sắc chẳng thều thào,
Làm trai phải biết mùi bông đuốc,
Lén lút ra chi sự cắp đào.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995