Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 24/10/2016 08:58, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/10/2016 11:12

Thử vàng chọn đá bấy nhiêu lâu,
Kiếm chút chi chi bỏ cỗ đầu
Trải khắp bông thơm chừng bướm mỏi,
Bay vừa gièo tốt chắc ong bâu.
Xoang tay Bá Nhạc khôn lầm ngựa
Liếc mắt Bào Đinh chẳng thấy trâu
Ai mới mừng ai, ta cũ rếch,
Mỉm cười lại nhớ chuyện đâu đâu.


Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995