Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 18/01/2020 12:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mặc Am vào 18/01/2020 12:08

桓王廟

尚有桓王廟,
流風傳至今。
悠悠百年事,
更更千里心。
風雨扶孤劍,
山河憐寸金。
登高一欲暮,
回首沾衣襟。

 

Hoàn Vương miếu

Thượng hữu Hoàn Vương miếu,
Lưu phong truyền chí kim.
Du du bách niên sự,
Cánh cánh thiên lý tâm.
Phong vũ phù cô kiếm,
Sơn hà liên thốn kim.
Đăng cao nhất dục mộ,
Hồi thủ triêm y khâm.


Phụ chú: “Chiêm Thành quốc vương thông hiệu Hoàn Vương; Bình Định dĩ Nam đa Hoàn Vương cổ miếu” 占城國王通號桓王;平定以南多桓王故廟 (Vua nước Chiêm Thành còn gọi là Hoàn Vương; từ Bình Định trở vào Nam có nhiều miếu cổ của các Hoàn Vương đời trước).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Còn đó Hoàn Vương miếu,
Tục truyền đến hôm nay,
Trăm năm bao chuyện cũ,
Muôn dặm dạ vương đầy.
Bảo kiếm vùi mưa gió,
Tấc vàng tiếc núi mây.
Lên cao trời sắp tối,
Ngoảnh lại cảm thương thay.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Hoàn Vương còn đó miếu này,
Lưu truyền phong tục đến ngày hôm nay,
Trăm năm bao chuyện cũ bày,
Vương đầy muôn dặm dạ nầy khôn khuây.
Kiếm đơn mưa gió giúp đây,
Tấc vàng thương tiếc núi mây cao vời.
Lên cao thì sắp tối trời,
Cảm thương ngoảnh lại cuộc đời buồn thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàn Vương còn đó miếu xưa bày,
Phong tục lưu truyền mãi đến nay,
Chuyện cũ trăm năm còn lịch sử,
Việc đời muôn dặm dạ khôn khuây.
Kiếm đơn cứu giúp dù mưa gió,
Sông nước tiếc thương vời núi mây.
Lúc muốn lên cao trời sắp tối,
Ngoảnh đầu thương cảm đời buồn thay!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn này là miếu Hoàn Vương,
Dấu xưa còn mãi lưu truyền đến nay.
Trăm năm bao sự đổi thay,
Việc xưa nghĩ lại lòng ai ngậm ngùi.
Kiếm linh gió dập mưa vùi,
Tấc vàng đã mất đâu rồi non sông!
Lên cao trời tối ngóng trông,
Quay đầu nhìn lại lệ dầm ướt khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời