Truân hanh tráo chác mấy trăm lần,
Thương hại người ngay đạng mấy thân.
Khóc núi, khóc sông sầu lã chã,
Lo trời, lo bể dạ bâng khuâng.
Đành cơ tạo hoá chưa rồi kiếp,
Cái nợ nam nhi phải xí phần.
Sáu tỉnh cỏ hoa rày quạnh quẽ,
Xót người một gánh nặng quân thần.