Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/07/2012 17:46 bởi hongha83
Phan Công Kế (1854-1920) người xã Hà Trung, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Châu), tỉnh Hà Tĩnh. Ông đỗ đầu xứ nhưng thi Hương hỏng nên về nhà dạy học. Phan Công Kế nổi tiếng hay chữ. Ở Kỳ Anh có câu “Tĩnh Kế, Nghệ San” (San tức là đầu xứ San, Phan Bội Châu). Thơ ông khá nhiều, cả thơ chữ Hán và thơ Nôm, nhưng nay hầu hết bị thất lạc.