Đàn ông khác biệt trên đời
Đất trời không chiu chuyển dời khó khăn
Trăm năm có tớ ta cần
Sau này muôn thuở chẳng cần tuổi tên
Non sông ta chết vẫn bền
Học hoài, học mãi, thánh Hiền còn không
Nếu làn gió thổi bể Đông
Ngoài khơi sóng bạc muôn trùng vươn lên.