1. Ái chủng
 2. Ái quần
 3. Ái quốc
 4. Bài ca chúc Tết thanh niên
  1
 5. Bài thơ tặng một cô gánh nước
 6. Bán chữ
 7. Bán mình
 8. Bánh mì
 9. Bệnh hạ huyết lại phát, có bạn gái cho tiền uống thuốc
 10. Bệnh trung cảm tác
 11. Buổi rạng đông
 12. Cảm tác nhân ngày đệ bát chu niên cụ Phan Tây Hồ
 13. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông
  6
 14. Can anh
 15. Câu đối điếu cụ nghè Tập Xuyên Ngô Đức Kế
 16. Cây cờ
 17. Chết
 18. Chơi xuân
 19. Con đò trên sông
 20. Cười mình
 21. Đá tự thuật bài 1
 22. Đá tự thuật bài 2
 23. Đá tự thuật bài 3
 24. Đầu mùa hè
 25. Đậu thuyền dưới chùa Thiên Mụ, đụng trời mưa
 26. Đề bia Ấu Triệu
 27. Đề cảnh xưa thành Thăng Long
 28. Đề cây hoàng mai ở trước bia cô Ấu Triệu
 29. Đề miếu thờ Ấu Triệu
 30. Đêm gần sáng
 31. Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 1
 32. Đêm mưa thương người bán bánh rao bài 2
 33. Đêm mưa vịnh chơi bài 1
 34. Đêm mưa vịnh chơi bài 2
 35. Đêm ngồi một mình bài 1
 36. Đêm ngồi một mình bài 2
 37. Đêm thu cảm tác
 38. Đêm trăng hỏi bóng
 39. Đêm trăng lên núi Ngự Bình bài 1
 40. Đêm trăng lên núi Ngự Bình bài 2
 41. Điếu Phan Văn Trường
  1
 42. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 1
 43. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 2
 44. Đọc tập thơ Cao Bá Quát bài 3
 45. Đồng hồ náo
 46. Em bé mồ côi đi tu
 47. Gà gáy sáng
 48. Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 1
 49. Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 2
 50. Gọi trà
 51. Gửi bạn bài 1
 52. Gửi bạn bài 2
 53. Gửi bạn bài 3
 54. Gửi cô phương danh
 55. Hoạ “Chùa hoang”
 56. Hoạ “Gái ở chùa”
 57. Hoạ “Thức khuya”
 58. Hoạ bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản Đà bài 1
 59. Hoạ bài “Vịnh bức dư đồ rách” của Tản Đà bài 2
 60. Hoa sen
 61. Hoa thuỷ tiên
 62. Hoài cảm chùa Non Nước
 63. Hỏi trăng
 64. Hỡi con chim cu kia ơi
 65. Khát nước
 66. Khóc báo Dân
 67. Không đề
 68. Khuê phụ thu hoài
 69. Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm
  1
 70. Một mình ngồi thuyền
 71. Mừng Đông Dương tạp chí
 72. Mừng Tết
 73. Mười bài thơ Tết - Công thương
 74. Mười bài thơ Tết - Lao động
 75. Mười bài thơ Tết - Nhà giàu
 76. Mười bài thơ Tết - Nhà văn
 77. Mười bài thơ Tết - Thầy tu
 78. Mười bài thơ Tết - Thợ thuyền
 79. Năm hết Tết đến
 80. Năm mới 1936
 81. Ngày mồng 5 tháng 5
 82. Ngâm trong khi ốm
 83. Nghe cuốc kêu
 84. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 1
 85. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 2
 86. Ngồi dưới cây tùng tức cảnh bài 3
 87. Ngồi thuyền đụng trời mưa, trách trời
 88. Người lượm phân
 89. Nhà nông than bão lụt bài 1
 90. Nhà nông than bão lụt bài 2
 91. Nhàn ngâm bài 1
 92. Nhàn ngâm bài 2
 93. Nhớ nhà
 94. Nói chuyện với cây cừa bên thuyền
 95. Nói chuyện với muỗi
 96. Phan Bội Châu khóc cháu
 97. Phu quét đường
 98. Phu xe than trời mưa bài 1
 99. Phu xe than trời mưa bài 2
 100. Ru em ngủ
 101. Sau trận bão Quy Nhơn
 102. Sắp xuất dương
 103. Sống
 104. Tạ ơn người bạn gái cho cái bao đầu
 105. Tạ ơn người cho lịch năm mới bài 1
 106. Tạ ơn người cho lịch năm mới bài 2
 107. Tặng cô gái bé bơi xuồng
 108. Tặng thanh niên
 109. Tết
 110. Tết cu li
 111. Tết nhà văn
 112. Tết thợ thuyền
 113. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 1 - Cô khóc cậu
 114. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 2 - Hồn cậu trả lời 1
 115. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 3 - Hồn cậu trả lời 2
 116. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 4 - Chị khóc em khi em chết theo người yêu 1
 117. Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc bài 5 - Chị khóc em khi em chết theo người yêu 2
 118. Than nhà quê
 119. Than thở một mình tính không ngủ được bài 1
 120. Than thở một mình tính không ngủ được bài 2
 121. Than thở một mình tính không ngủ được bài 3
 122. Thiên vấn phú
 123. Thơ viết trong tù bài 1
 124. Thơ viết trong tù bài 2
 125. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 1
 126. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 10
 127. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 2
 128. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 3
 129. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 4
 130. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 5
 131. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 6
 132. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 7
 133. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 8
 134. Thuyền đêm trời lụt tứ tuyệt bài 9
 135. Thuyền đêm tức cảnh
 136. Tỉnh quốc dân phú
 137. Tỉnh tục phú
 138. Tình tự với rượu bài 1
 139. Tình tự với rượu bài 2
 140. Tình tự với rượu bài 3
 141. Trách trời hạn bài 1
 142. Trách trời hạn bài 2
 143. Trách trời hạn bài 3
 144. Trận mưa thình lình
 145. Trông mưa
 146. Tu hú đẻ nhờ
 147. Tuyệt cú bài 1
 148. Tuyệt cú bài 2
 149. Tuyệt cú bài 3
 150. Tuyệt cú bài 4
 151. Tuyệt cú bài 5
 152. Tuyệt cú bài 6
 153. Tuyệt cú bài 7
 154. Từ biệt bạn lần cuối
 155. Từ giã bạn bè lần cuối cùng
 156. Tự trào
 157. Tượng vôi đứng trước cửa đền sập
 158. Uống rượu thiếu đồ nhắm
 159. Vào thành
 160. Văn tế các tiên liệt Việt Nam quốc dân đảng
 161. Văn tế cô Giang
 162. Văn tế cụ Thai Xuyên Trần Quý Cáp
 163. Văn tế dân làng Cổ Am bị nạn hoả thiêu ngoài Bắc Kỳ vì liên can việc chứa chấp các đảng viên Việt Nam quốc dân đảng
 164. Văn tế đồng bào Nghệ Tĩnh chết vì nạn lụt
 165. Văn tế Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền
 166. Văn tế Phan Chu Trinh
 167. Vịnh cái trống
 168. Vịnh hoa hàm tiếu
 169. Vô đề (I)
 170. Vô đề (II) bài 1
 171. Vô đề (II) bài 2
 172. Vô đề (II) bài 3
 173. Vô đề (III) bài 5
 174. Xem gương trong lúc bệnh bài 1
 175. Xem gương trong lúc bệnh bài 2
 176. Xuân cảm

Nam quốc dân tu tri