14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 07:18

有感

三年嶺海作詩囚,
身世家邦戾迸流。
精衛魂孤沙渚斷,
杜鵑血黯蜀山幽。
親朋秋葉風前舞,
書劍青萍水上浮。
自笑丹心還不死,
吳城夜夜望南牛。

 

Hữu cảm

Tam niên Lĩnh Hải tác thi tù,
Thân thế gia bang lệ bính lưu.
Tinh Vệ hồn cô sa chử đoạn,
Đỗ quyên huyết ảm Thục sơn  u.
Thân bằng thu diệp phong tiền vũ,
Thư kiếm thanh bình thủy thượng phù.
Tự tiếu đan tâm hoàn bất tử,
Ngô thành dạ dạ vọng Nam ngưu.

 

Dịch nghĩa

Ba năm làm thơ tù ở đất Lĩnh Nam
Nghĩ đến thân thế nước nhà thì rơi nước mắt.
Bơ vơ hồn Tinh Vệ gãy gục trên bãi cát
Ảm đạm máu chim quyên u sầu ở non Thục
Thân nhân bạn bè như lá mùa thu bay múa trước gió,
Tấm thân thư kiếm như cánh bèo xanh trôi nổi trên dòng nước.
Tự cười vui vì còn tấm lòng son bất tử,
Đêm đêm từ thành Ngô (Trung Hoa) dõi nhìn về sao Nam ngưu (đất Việt).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thơ tù đất Lĩnh ba năm
Nước nhà nghĩ đến dòng dòng lệ tuôn
Cát vùi Tinh Vệ hồn đơn
Đỗ quyên nhỏ máu từng cơn non Thục
Thân bằng chiếc lá thu phong
Tấm thân cung kiếm theo dòng bèo trôi
Lòng son bất tử tự cười
Đêm đêm vọng quốc Nam ngưu dõi nhìn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lĩnh Nam tù ở suốt ba năm,
Nghĩ đến nước nhà lệ khó cầm.
Tinh Vệ hồn bơ vơ bãi cát,
Máu quyên ảm đạm Thục non sầu.
Bạn bè như lá thu trong gió,
Thư kiếm tấm thân bèo giạt trôi.
Cười gượng vì lòng son bất tử,
Thành Ngô đêm dõi đất Nam ngưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lĩnh Nam tù ở ba năm,
Nước nhà nghĩ đến khó cầm lệ rơi.
Bơ vơ Tinh Vệ bãi bồi,
Máu quyên ảm đạm non côi Thục sầu.
Bạn bè như lá rụng mau,
Tấm thân thư kiếm bèo dâu trôi dòng.
Gượng cười son sắt tấm lòng,
Đất Ngô đêm dõi thành đồng Nam ngưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thơ tù cõi Lĩnh ngót ba năm,
Nghĩ đến non sông lệ khó cầm.
Tinh Vệ hồn đơn vùi cát trắng,
Đỗ quyên máu đỏ khóc non xanh.
Bạn bè lá úa bay trong gió,
Thân thế bèo con lạc giữa dòng.
Vui tấm lòng son luôn chẳng chết,
Thành Ngô tối tối ngoảnh đầu trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời