Du Đại Huệ sơn cảm chiếm

Ngã vị đăng sơn thì,
Chúng sơn dữ ngã tề.
Ngã ký đăng sơn thì,
Ngã thị chúng sơn đê.

 

Dịch nghĩa

Khi ta trèo lên núi,
Ta thấy các ngọn núi cũng ngang với ta.
Khi ta lên đến đỉnh núi rồi,
Ta thấy các ngọn núi đều thấp hơn ta.


(1892)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thương Châu

Khi ta lên đỉnh non xa,
Non xanh trăm ngọn như ta khác nào!
Khi ta lên tới đỉnh cao,
Non xanh trăm ngọn, ngọn nào bằng ta!

Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên núi ta trèo cao thẳm xa,
Thấy ra các núi cũng ngang ta.
Khi ta đến đỉnh cao trên núi,
Các ngọn núi đều thấp với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi ta trèo lên núi cao,
Thấy ra các núi cũng vào ngang ta.
Khi ta lên đỉnh núi xa,
Thì nhiều ngọn núi thấp tà hơn ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời