弔潘周楨

霜海未填,精衛含石;
鐘期既沒,伯牙斷弦。

 

Điếu Phan Chu Trinh

Sương hải vị điền, Tinh vệ hàm thạch;
Chung Kỳ ký một, Bá Nha đoạn huyền.


Năm 1926, Phan Chu Trinh mất, tác giả làm bài văn tế khóc người đồng chí, và điếu bằng đôi câu đối này.

Nguồn:
1. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 14, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
2. Phan Chu Trinh toàn tập (tập I), NXB Đà Nẵng, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Sương hải chưa bồi, Tinh vệ ngậm đá;
Chung Kỳ đã mất, Bá Nha đập đàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biển xanh chưa biến ruộng dâu,
Tinh vệ ngậm đá, lấp nhầu biển khơi.
Tử Kỳ khi đã lìa đời,
Tri âm đã mất, đàn rời Bá Nha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời