Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 06:02, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/08/2011 21:15

勝陣後感作其一

纔發兵行忽匪來,
余心未定正徘徊。
帳前請戰何人者,
果不時間報捷回。

 

Thắng trận hậu cảm tác kỳ 1

Tài phát binh hành hốt phỉ lai,
Dư tâm vị định chính bồi hồi.
Trướng tiền thỉnh chiến hà nhân giả,
Quả bất thời gian báo tiệp hồi.

 

Dịch nghĩa

Vừa mới phái quân đi giặc bỗng kéo đến
Lòng ta còn đương băn khoăn chưa biết tính sao
Trước trướng người xin ra đánh là ai vậy?
Mà trong chốc lát đã có tin thắng trận báo về


Hai bài thơ này làm sau khi Phan Đình Phùng đi xem chiến trường một trận thắng ở Vụ Quang năm 1894.

Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Vừa phái quân đi giặc kéo vào
Lòng ta chưa biết tính nên sao
Quyết xin ra đánh là ai đó?
Thắng trận tin về quả chẳng lâu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa phái quân đi liền giặc đến
Lòng còn chưa tính hãy băn khoăn
Ai người trước trướng xin ra trận
Thắng trận tưng bừng chốc báo tin

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Vừa phái quân đi giặc đến nơi,
Lòng ta lui tới luống bồi hồi.
Người xin quyết đánh là ai đó?
Chớp mắt mà ra đã thẳng rồi!


Nguồn: Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng, Nhà in Mai Lĩnh, 1938
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quân mới phái đi giặc đến ào,
Băn khoăn chưa biết tính làm sao.
Ai người trước trướng xin ra đánh?
Chốc lát có tin thắng trận vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời