Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/08/2011 02:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 22:27

再步主人

曾聞洗甲挽天河,
彼是何人我是何。
當道蛇猶遲拔劍,
中原鹿尚費操戈。
三更憂鬱難成夢,
萬里棲遲便是家。
會飲月氏頭上酒,
丹墀爭鬥凱還歌。

 

Tái bộ chủ nhân

Tằng văn tẩy giáp vãn thiên hà,
Bỉ thị hà nhân ngã thị hà.
Đương đạo xà do trì bạt kiếm,
Trung nguyên lộc thượng phí thao qua.
Tam canh ưu uất nan thành mộng,
Vạn lý thê trì tiện thị gia.
Hội ẩm Nhục Chi đầu thượng tửu,
Đan trì tranh đấu khải hoàn ca.

 

Dịch nghĩa

Từng nghe [có thơ]: níu sông trời xuống để rửa áo giáp
Người ấy là ai, còn ta là ai?
Hận còn chậm tuốt gươm chém rắn giữa đường
Uổng vung giáo đuổi hươu ngoài đồng nội
Ba canh lo nghĩ chất chứa, khó có thể ngủ được
Vạn dặm, nơi nào dừng nghỉ nơi ấy là nhà
Sẽ họp mặt uống rượu trên đầu bọn giặc Nhục Chi
Rồi ca khúc khải hoàn trước sân nhà vua


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Từng nghe rửa giáp níu sông trời
Người ấy là ai, ta ấy ai?
Chém rắn giữa đường, gươm tuốt chậm
Đuổi hươu đồng nội, giáo khua sai
Ba canh không ngủ lòng lo giận
Muôn dặm xa nhà chốn nghỉ ngơi
Máu giặc hẹn ngày hoà với rượu
Khúc ca chiến thắng tấu vua hay


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông trời rửa giáp đã nghe qua
Người ấy là ai có phải ta
Chém rắn tuốt gươm sao chậm bấy
Đuổi hươu vung giáo uổng công mà
Ba canh giấc ngủ chờn vờn hận
Vạn dặm dừng chân chốn chốn nhà
Chén rượu hẹn ngày chan máu giặc
Bệ rồng dâng khúc khải hoàn ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông trời rửa giáp từng nghe qua,
Người ấy là ai, đâu phải ta?
Hận chậm tuốt gươm đường chém rắn,
Uổng vung giáo đuổi hươu đồng ngoài.
Ba canh lo nghĩ thường không ngủ,
Vạn dặm nơi nào dừng ấy nhà.
Đầu giặc Nhục Chi thề uống rượu,
Trước vua hát khúc khải hoàn ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời