Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 04:13

見僞兵屍感作

爾心原未利名縻,
卻向溪邊作死屍。
監轍誰人應早悟,
到身死後悔還遲。

 

Kiến nguỵ binh thi cảm tác

Nhĩ tâm nguyên vị lợi danh mi,
Khước hướng khê biên tác tử thi.
Giam triệt thuỳ nhân ưng tảo ngộ,
Đáo thân tử hậu hối hoàn trì.

 

Dịch nghĩa

Lòng mày nguyên chỉ tham danh lợi
Để đến nỗi làm cái xác chết ở bên khe
Soi vết xe trước đã đổ, ai đó nên sớm tỉnh ngộ
Kẻo đến khi thân chết rồi mới hối hận thì đã muộn


Nguồn: Phan Đình Phùng - Con người và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mày chỉ vì danh lợi đó thôi,
Bên khe đến nỗi để thây phơi!
Dấu xe trước mắt ai trông đó,
Kẻo chết ăn năn cũng muộn rồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng mầy nguyên chỉ thích ưa danh
Đến nỗi bên khe phải bỏ mình
Soi vết xe kia nên tỉnh sớm
Muộn màn kẻo chết khó ăn năn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời