Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Tô Bá Ngọc (4)

Đăng bởi hongha83 vào 25/08/2011 20:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 25/08/2011 21:05

與伯玉唱和

文章從古有前因,
知識休論舊或新。
科甲我為松嶺主,
詩書君是獵山人。
故能白眼成知己,
遂使天涯若比鄰。
邂遘書中多奇遇,
好將佳作至今春。

 

Dữ Bá Ngọc xướng hoạ

Văn chương tùng cổ hữu tiền nhân,
Tri thức hưu luân cựu hoặc tân.
Khoa giáp ngã vi Tùng lĩnh chủ,
Thi thư quân thị Lạp sơn nhân.
Cố năng bạch nhãn thành tri kỷ,
Toại sử thiên nhai nhược tỉ lân.
Giải cấu thư trung đa kỳ ngộ,
Hảo tương giai tác chí kim xuân.

 

Dịch nghĩa

Văn chương từ xưa đã có sự nối tiếp nhau
Đã biết nhau thì đừng bàn cũ hay mới
Về đường khoa bảng, tôi là chủ ở non Tùng
Về mặt thi thư thì ông là người núi Lạp
Cho nên có thể từ xa lạ mà thành tri kỷ
Khiến cho ở tận chân trời mà nên bạn láng giềng
Tình cờ không hẹn mà nên, trong sách đã có nhiều chuyện kỳ ngộ
Để cho có những giai phẩm đến mùa xuân này


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Văn chương từ trước có tiền duyên
Mới cũ bàn gì chỗ lạ quen
Khoa giáp non Tùng, ta ấy chủ
Thi thư núi Lạp, bạn là tiên
Vì sao mắt trắng thành bầu bạn
Để khiến trời xa hoá láng giềng
Gặp gỡ phen này nhiều thú lạ
Ghi mùa xuân đẹp mảnh hoa tiên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ cổ văn chương nối tiếp nhau,
Biết nhau cũ mới đừng bàn sâu.
Về đường khoa bảng, Tùng tôi chủ,
Về mặt thi thư, ông Lạp đầu.
Tri kỷ trở thành từ kẻ lạ,
Láng giềng nên bạn tận chân mây.
Tình cờ không hẹn nên kỳ ngộ,
Giai phẩm mùa xuân cho lúc nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời