Đăng ngày 06/07/2021 08:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/07/2021 10:20, số lượt xem: 192

Lạnh phương Tây diễu võ miền sơn cước,
Bông tuyết xoay vần lạc đến phương Đông.
Náo nức đùa đàn con Lạc cháu Hồng,
Ngẩn ngơ cảnh lung linh trong ánh bạc!
Vạn vật đóng băng, dân nghèo nhớn nhác,
Già trẻ co ro, mái nhà ọp ẹp
Bà chúa tuyết lỡ lầm phù phép...
Trắng tay cả cơ nghiệp cuộc đời!
Đẹp lung linh! Sao khó thốt thành lời,
Xứ nhiệt đới tuyết rơi trắng xoá!?
Vũ trụ đổi thay, con người nhận hậu quả!
Tai ương nhiều! Sung sướng? Đẹp gì đâu!!!!

11/01/2021