Hoa nở còn đây Người đã xa
Xuân về Tết đến vắng bóng Cha
Chúng con theo nếp nhà bày biện
Bồi hồi tưởng nhớ Tết vừa qua.

5/2/2021