Tôi trọ trong kiếp nhân sinh,
Năm canh cố thức nhắc mình cả năm...

Nhớ xưa...Đọc sách. Tự răn.
Đời luôn tạo đủ gian truân kiếp người!
Vậy nên gắng sống thảnh thơi,
Mặc muôn ảo ảnh ru người, huyễn ta...

Đối nhân cố gắng hiền hoà,
Cố gom tài đức hơn là vàng kim!
Quyền sang chẳng mải kiếm tìm,
Giữ gìn tình nghĩa trong tim dại này!

Thế thời, thời thế đổi thay,
Tâm an. Bất định. Sẽ dầy Phúc gia.
Thảnh thơi đón Phúc đáo nhà,
Rộn ràng cười nói mới là thành công!

Đêm hè tỉnh thức mông lung,
Tự ngẫm tự nghĩ nhắc lòng tự vui...

17/5/2021