43.25
1 người thích
Từ khoá: lục bát (65)
Đăng ngày 08/07/2021 09:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/07/2021 10:51, số lượt xem: 241

Kiếp sau nếu chẳng làm người
Muốn kiếp hương sắc, ích đời ích ta!
Huơng thơm sắc thắm quyện hoà
Dẫu tàn người vẫn yêu hoa vô chừng!

28/4/2021