Mùa gì thế nhỉ? Đến dở hơi!
Gió bấc tháng 4 mưa phùn rơi
Bờ vai run nhẹ trong gió lạnh
Dấm dớ tiết mùa! Dấm dớ ơi!

Bao niên kỷ trước đã định rồi
Tiết mùa luân chuyển vẫn thế thôi
Hè sang là trời xanh, hoa nở
Dấm dớ nên mùa quên đổi ngôi!

Con người dấm dớ tại kiếp người
Trong mắt người đời thành dở hơi
Trời xanh dấm dớ mùa đảo lộn
Ối kẻ trần gian thích... trở trời!

Cao cao thượng tại - sao dấm dớ?!
Ông Giời gia giảm sáng tạo thôi!
Nóng lạnh trần ai do cảm nhận
Không hiểu chỉ người dấm dớ thôi!

Dấm dớ ơi là... dấm dớ ơi!

17/4/2022
Tháng 4 đảo lộn tiết mùa. Theo dự báo trong tháng 4, Hà Nội có 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường gây các thời tiết cực đoan.