35.00
1 người thích
Từ khoá: tứ tuyệt (8)
Đăng ngày 16/07/2021 08:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pham Thai Ha vào 16/07/2021 16:06, số lượt xem: 188

Cấm sơn 1
Nắng đổ khuôn chiều hoa rắc sông,
Ánh vàng dát nước khói lam hồng.
Cấm Sơn thuyền lướt vờn chân sóng,
Thoả những ước ao tháng ngày mong!

Cấm Sơn 2
Ánh tà tịch mịch, nắng quái chiều,
Gõ nhẹ thanh âm gió liêu xiêu.
Hồn tôi tan chảy khi chiều lặn...
Thân ở nhân gian, hồn phiêu diêu!

Cấm Sơn 3
Hoa keo nở vàng rụng ánh chiều.
Thuyền nghiêng theo sóng, lòng phiêu diêu...
Lam chiều lan toả theo triền núi,
Thuỷ mạc bức tranh thật mỹ miều!

21/10/2018