25.00
Từ khoá: tứ tuyệt (8)
Đăng ngày 20/12/2021 10:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Pham Thai Ha vào 20/12/2021 10:07, số lượt xem: 222

Xuân đã cạn ngày, đào đã rụng
Giêng hai chạm ngõ sẽ hết năm
Tiết mùa nối gót, tuổi thêm số
Bóng câu qua cửa níu thanh xuân!

11/2/2021
PS: tuổi nảy số