Suy cho cùng
thu năm nào
cũng đỏng đảnh
hư không
Lúc
Bão gió
mưa giông
hơn trận rào mùa hạ
Lúc
Sớm mai
tưởng đông về lạnh giá
Trưa
Oi nồng
nhễ nhại
rám trái bưởi trái na
...
Và ta...
Suy ngẫm hoài...
cũng đỏng đảnh
nhận ra
Mảnh đời nào
thì..bão giông... chả có!

hay chăng
hơn người
nhờ
chỗ trú thân nào đó
Còn
ngoài kia
ối người
chạy loạn
đến kinh hoàng!
...
Cuộc sống
muôn màu
đỏng đảnh
đến hoang mang
Đời
ngắn lắm
cứ cười nhiều- buồn ít!
Người
đáng quên
vấn vương chi
thêm mệt
Đừng
gồng mình
gánh vác với thở than!
...
Đỏng
đảnh
Thu
đỏng
đảnh
lòng
hà tất gì
lại
suy nghĩ
miên man?!

ngày 13/8/2022 âm lịch
Ngày mưa gió, không trăng