Cùng kỷ niệm thăm vườn bách thú
Những chú rắn đua nhau uốn mình
Khiến Hà Vũ luôn luôn yêu thích
Có khi rắn có nhiều tiêu cực.

Nhiều chú rắn độc nồng độ mạnh
Cắn chết con người mọi lứa tuổi
Bệnh nặng có thể tử vong nhanh
Chúng ta cần đề phòng rắn cắn.

Động viên nạn nhân đừng lo lắng
Chớ nên đi lại hay bất động
Ép bất động một số loài rắn
Đến y tế điều trị kịp thời.

Chú rắn ấy hoạt động càng mạnh
Tuổi Tỵ thêm sáng mãi trong tim
Được nằm trong 12 con giáp
Cho mọi người vận may cùng rắn.

(Hoà Bình 2021)