Nữ giới nào chưa từng mạnh mẽ
Như các phái nam trong xã hội
Bởi lẽ nhờ chính sự ứng xử
Giúp cả chúng ta thêm tươi đẹp.

Trọng nam khinh nữ đều lan rộng
Tư tưởng mất cân bằng giới tính
Phụ nữ chúng ta dốc toàn lực
Cho nam và nữ cân bằng nhau,

Gặp lại kẻ xấu càng bức xúc
Có khi để phái nam xử đẹp
Nay thêm phụ nữ luôn phòng vệ
Để bảo vệ chính bản thân mình.

Dẫu gì phụ nữ luôn đẹp xinh
Có đội thì chưa biết làm đẹp
Cần làm đẹp bằng chính tâm hồn
Xen lẫn sản phẩm càng rực rỡ.

Phụ nữ mạnh mẽ chẳng hề sai
Cùng các quý ông cực lịch lãm
Kết nghĩa như bạn thân tri kỷ
Cho hai giới tính bình đẳng nhau.

(Gửi tặng hội phụ nữ tỉnh Hoà Bình)

(Hoà Bình 2021)