Ở trong Uỷ ban phường Phương Lâm
Có nhiều đơn vị nhỏ và lớn
Người chú bậc nhất trong đô thị
Cháu quyết đoán là chú Phi Hùng.

Lúc chú chưa gia nhập Đảng viên
Cả một đơn vị tượng đối trẻ
Kể từ thập niên hai ngàn mười
Mọi người lại sướng khổ biết bao.

Năm nay là năm cũng đặc biệt
Vừa phòng chống dịch vừa phát triển
Cho ta cuộc sống trong đô thị
Vững bước tiến lên theo thời giờ,

Chú Hùng - điểm sáng của đơn vị
Có cả bác Hải với chú Thân
Phố phường cùng khơi nguồn cảm hứng
Cho trật tự mới thêm sức bền.

(Lúc nhà thơ ngỏ lời nhắn tới chú Phi Hùng)

(Hoà Bình 2021)