15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 04:43

墨梅詩

常憶西湖處士家,
疏枝冷蕊自橫斜。
精明一片當時事,
只欠清香不欠花。

 

Mặc mai thi

Thường ức Tây Hồ xử sĩ gia,
Sơ chi lãnh nhị tự hoành tà.
Tinh minh nhất phiến đương thì sự,
Chỉ khiếm thanh hương bất khiếm hoa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyên Hùng

Thường nhớ Tây Hồ kẻ ẩn danh
Yêu mai mộc mạc nhụy nghiêng cành
Tinh khôi một đóa hoa vừa nở
Chẳng thiếu hoa, hương lại thiếu thanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thường nhớ Hồ Tây nhà ẩn sĩ
Hương bay thơm dịu nhánh nghiêng tà
Sáng tươi một cánh hoa vừa nở
Thiếu một mùi hương chẳng thiếu hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời